Direct aanmelden?
0511 - 44 77 22

Alle geslaagden in 2017

Eerdere jaren

Klik hier voor de geslaagden van 2011
Klik hier voor de geslaagden van 2012
Klik hier voor de geslaagden van 2013
Klik hier voor de geslaagden van 2014
Klik hier voor de geslaagden van 2015
Klik hier voor de geslaagden van 2016
Klik hier voor de geslaagden van 2017
Klik hier voor de geslaagden van 2018
Klik hier voor de geslaagden van 2019
Klik hier voor de geslaagden van 2020
Klik hier voor de geslaagden van 2021
Klik hier voor de geslaagden van 2022


categorie auto

Gretha van Kammen  Veenwouden
Marjon Kooistra   Damwoude
Siebrand Postma   Kollumerzwaag
Julia Teitsma   Buitenpost
Gerda Schregardus   Kollum
Lisanne Postma   Buitenpost
Auniek Hiemstra    Kollumerzwaag
Almer de Vries   Kollum
Jordy van Wieren   Twijzel
Mattia Carta   Kollum
Silco van Dijk   Kollumerzwaag
Jorick Broersma   Buitenpost
Jemke Haakma   Dokkum
Roan Detmar   Kollumerzwaag
Harry Boersma   de Triemen
Kevin van Meekeren   Zwagerbosch
Jan Kooistra   Veenwouden
Stefan Veenstra   Kootstertille
Esther Faber   Drogeham
Bram de Vries    Kollumerzwaag
Jantine Veenstra   de Westereen
Janke de Bruin   Drogeham
Martijn Visser   Buitenpost
Martine van der Til   Buitenpost
Lennard Helder   Triemen
Douwe Detmar   Kollum
Edwin Wielstra   Buitenpost
Harro Tabak   Buitenpost
Pieter Kempenaar de Westereen
Geke Teitsma   Buitenpost
Hendrik Land    Buitenpost
Rikst Meijer   Oudwoude
Carine Laverman    Kollumerzwaag
Jan van den Berg  Kollumerzwaag
Sytze de Boer   Oudwoude
Durk van Kammen   Veenwouden
Rianne de Bruin    Veenwouden
Jildou Kloostra    Buitenpost
Pieter Hoogsteen   Kollumerzwaag
Nathalie van der Veen   De Westereen
Sanne Hoekstra   Buitenpost
Nynke Spijkstra   Burgum
Corrie Beerda    Buitenpost
Winanda Schrijver   Twijzelerheide
Janny van der Wijk   Buitenpost
Dirk de Haan   Twijzel
Myrthe Bouwmeester   Drogeham
Jordy Kempenaar    Driesum
Sjanine vd Ploeg    de Westereen
Alina Barentsen     de Westereen
Christiaan van der Veen  Buitenpost
Pieter de Jong    Kollum
Nienke van der Velde   Twijzelerheide
Sybrand Scheveers   Kollumerzwaag
Martha de Jong   Kollum
Willem Bijlstra    de Triemen
Jeannette Hoppers   Kollumerzwaag
Sanne van der Meulen de Westereen
Wouter de Vries    Kollumerzwaag

categorie BE

Martijn Pilot    Kollumerzwaag
Gerben Jilt de Roo  Twijzel
Klaas van der Heide   Twijzelerheide
Angelina Sijens   de Westereen
Cor van der Heide   Kollum
Geeske Dijkstra    Kootstertille
Rene Land   Drogeham
Feye van der Wal   Veenklooster
Gerard Bloem   Dokkum
Anne van der Meulen  Twijzelerheide
Jurryt Ros  Twijzelerheide
Steven Ros  Twijzelerheide
Mila Plemp van Duiveland   Leeuwarden
Marco Schippers   Kollum
Andries Zijlstra   Leeuwarden
Peter Feddema  Burum
Hester Huisma  Twijzel
Jurjen van der Kooi    Twijzelerheide
Jurre de Vries   Veenklooster
Danielle de Vries    Kollumerzwaag
Romke Luinstra   Kollum
Melle Bosma   Kimswerd
Pieter van Leijen   Kollumerzwaag
Wieger van der Heide   Drogeham
Esther Bronsema   de Westereen
Jeanette de Vries   Drogeham
Wout Kruize   Kootstertille
Marcel de Horn    Kollum


categorie bromfiets

Anno Elzinga   Twijzelerheide
Jacob Hiemstra  Hardegarijp
Elzerd Elzinga   Surhuizum
Nadine Eggens   Sneek
Frida van der Land   Stroobos
Bouke Rienk Vaatstra   Twijzelerheide
Alie Kinderman   Veenwouden
Bert Gjaltema  de Westereen
Iris Daleman   Nes
Coen van Beekhuizen  Hitzum
Roel Stenekes   Damwoude
Koen Wartena  Franeker
Tjalling Schotanus   Westergeest
Jaap Ytsma    Kollumerzwaag


categorie motor

Rienk Postma   Kollumerzwaag
Janita Kloppenburg Kollum
Marten de Jong   Kollum
Siewert Sjoerd Wiersma   Wouterswoude
Martijn Drahn  Buitenpost

Wij bellen jou!Voer hieronder je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!"


maar je kunt ons natuurlijk ook bellen:
Tel: 0511 - 44 77 22