Direct aanmelden?
0511 - 44 77 22

Alle geslaagden in 2012

Eerdere jaren
Klik hier voor de geslaagden van 2011
Klik hier voor de geslaagden van 2012
Klik hier voor de geslaagden van 2013
Klik hier voor de geslaagden van 2014
Klik hier voor de geslaagden van 2015
Klik hier voor de geslaagden van 2016
Klik hier voor de geslaagden van 2017
Klik hier voor de geslaagden van 2018
Klik hier voor de geslaagden van 2019
Klik hier voor de geslaagden van 2020
Klik hier voor de geslaagden van 2021
Klik hier voor de geslaagden van 2022

categorie B
Rienk Jepkema, Ee
Albert Vries, Augustinusga
Kristyna van der Laan, Warfstermolen
Jan Harm Kingma, Veenklooster
Joyce van der Werf, Zwaagwesteinde
Baukje Douma, Damwoude
Wybe Lourens, Buitenpost
Angela Schotanus, Leeuwarden
Matthijs Hoekstra, Kollumerzwaag
Pieter van Leijen, Kollumerzwaag
Jeroen de Graaf, Zwaagwesteinde
Danny Boersma, Zwaagwesteinde
Mike Tjeerdsma, Kollumerzwaag
Sjouke Starkenburg, Oudwoude
Abele Rinsma, Surhuisterveen
Alie Veenstra, Zwaagwesteinde
Hiske Gorter, Gerkesklooster
Selma BenSliman, Oudwoude
Piet Ras, Kollum
Tineke van der Veen, Kootstertille
Frank de Beer, Dokkum
Joke Oevering, Surhuisterveen
Mark Hilboezen, Kollumerzwaag
Ellen de Vries, Kollumerzwaag
Regina Reitsma, Buitenpost
Anne Kooistra, Kollumerzwaag
Jens Bakker, Ryperkerk
Arjan Rienks, Buitenpost
Tjeerdtje Ruiter, Veenklooster
Hinke Dijkstra, Kollumerzwaag
Rudolf Offerman, Zwaagwesteinde
Thubie de Jong, Jistrum
Janna Dijkstra, Westergeest
Sijtske Beens, Jistrum
Yvonne Bouma, Buitenpost
Baukje de Boer, Kollumerzwaag
Natalie Canrinus, Zwaagwesteinde
Elise de Jong, Twijzel
Carina Halbesma, Zwaagwesteinde
Gerard Postma, Wouterswoude
Bieuwkje Paulusma, Twijzelerheide
Dianca de Roos, Buitenpost
Jantje Elzinga, Kollum
Douwe Wijma, Kollumerzwaag
Lucas de Boer, Kollumerzwaag
Tjeerd Santema, Zwaagwesteinde
Marijn Sandtman, Giekerk
Tara Nijboer, Leeuwarden
Trienke Rispens, Buitenpost
Thys de Vries, Burgum
Geert Pruis, Buitenpost
Bauke Uitterdijk, Kollumerzwaag
Lizette van Dellen, Kollumerzwaag
Jellie de Haan, Westergeest
Annamieke de Vries, Zwaagwesteinde
Marlissa van der Galien, Stiens
Marijke van Leeuwen, Engwierum
Jitske Starkenburg, Oudwoude
Alex Polders, Twijzelerheide
Simone Heins, Kootstertille
Dick van der Vaart, Buitenpost
Judith Zwetsloot, Twijzelerheide
Jellie Veenstra, Driesum
Cornel de Jong, Twijzel
Baukje Reitsma, Twijzel
Rinskje Douma, Twijzel
Anke Hiemstra, Kollumerzwaag
Ellen Kinderman, Twijzelerheide
Diny de Roos, Buitenpost
Wieger de Groot, Buitenpost
Jannie van der Veer, Wouterswoude
Arjan Koonstra, Twijzel
Amanda Vlot, Buitenpost
Hielke Merkus, Jistrum
Rosalie van Wijk, Zwaagwesteinde
Anneke Koonstra, Twijzelerheide
Pieter Hietkamp, Kollumerzwaag
Denise Schippers, Kollum
Matthijs Wiersma, Triemen
Brigitte Jager, Zwaagwesteinde
Wiebe de Vries, Twijzel
Marijke van Dijk, Buitenpost
Wouter Steigstra, Buitenpost
Gerja Tolsma, Damwoude
Hester Ludema, Buitenpost
Henri Hut, Stoobos
Gerda de Vries, Gerkesklooster
Jasper Beckers, Leeuwarden
Rik de Vries, Oudwoude
Monte Jan Groen, Bergum
Bas Jansen, Harkema
Marleen de Wilde, Zwagerbosch
Anna Miedema, Buitenpost
Margreet Oevering, Kollumerzwaag
Sikko Visser, Zwaagwesteinde
Gert Jaap van der Boon, Twijzelerheide
Rienk Postma, Kollumerzwaag
Annemarie Schoo, Leeuwarden
Hester Slager, Twijzel
Anna de Haan, Twijzel
Feye Postma, Twijzel
Bea Wijma, Buitenpost
Johannes Pynacker, Augstbuurt
Walther Hoving, Buitenpost
Ahmed Djemil, Zwaagwesteinde
Gerrit de Beer, Kollumerzwaag
Grietje Jongsma, Twijzel
Lisa Brandsma, Twijzel
Hendrika de Boer, Wouterswoude
Sietse Brandsma, Gerkesklooster
Oene Hut, Drogeham
Remco Postma, Zwagerbosch
Johan van Duinen, Harkema
Herolt Bouwmeester, Augustinusga
Thelma Gjaltema, Zwaagwesteinde
Yannick Drost, Kollum
Greetje Bakker, Hollum (am)
Marten de Jong, Rinsumageest
Marleen Sikma, Wartena
Frans Kamstra, Kollum
Jitske Elzinga, Kootstertille
Pietje Schaafsma, Driesum
Gonne Dijkstra, Twijzel
Jannie Wiersma, Buitenpost
Jelske Kooistra, Zwagerbosch

categorie motor
Eric Veenstra, Twijzel
Marten Starkenburg KollumerzwaagHarmen Buma, Rottevalle
Erik Bruinsma, Ee
Keimpe Reitsma, Zwaagwesteinde
Marije Hoof, Buitenpost
Henk Boer, Twijzel
Nathan van der Meulen
Hendrik Spoelstra, Zwaagwesteinde
Robin Rinzema, Twijzelerheide

Categorie BE
Rudmer Kooistra, Zwaagwesteinde
Anco van der Veen, Kollumerzwaag
Meindert de Boer, Buitenpost
Gerben Pieter Acronius, Jistrum
Dikkie de Beer, Ee
Jacob Pompstra, Engwierum
Erik Olijnsma, Veenwouden
Annemieke de Vries, Zwaagwesteinde
Andries van der Veer, Wouterswoude
Jitse Hiemstra,Kollumerzwaag
Denian Kooistra, Kollumerpomp
Chandrasekaran Aramugam, Gorredijk
Houwina Kloosterman, Oenkerk
Robin Mulder, Buitenpost
Harold Bouwmeester, Drogeham
Joke Rietveld, Engwierum
Harmen Schaafsma, Wouterswoude
Theo Bouwmeester, Drogeham
Johan Sealtiel, Kollumerzwaag
Foppe Postma, Zwaagwesteinde
Gonne Dijkstra, Twijzel
Hatamo Sjoerdstra, Damwoude
Romke de Vries
Sjoerd Bosma, Buitenpost
Gerard Bosma, Zwaagwesteinde
Evert van Es, Harkema
Mark de Boer, Koostertille
Peter Huisjes, Kollum
Johan Kooistra, Kollumerzwaag
Marjolein Eldering, Mantgum

categorie bromfiets
Hinke Weening, Surhuisterveen
Rienk Bron, Gerkersklooster
Marco Stuurman, Lauwerszijl
Johan Starkenburg, Kollumerzwaag
Riemer Bijlstra, Westergeest
Romkje van der Meer, Twijzelerheide
Bart Homans, Wouterswoude
Anna de Deugd, Surhuisterveen
Dennis Stienstra, Holwerd
Wendy van der Veen, Broeksterwoude
Herman Zweering, Ee
Jehannes Slager, Twijzel
Eva Visser, Stiens
Therry van der Wal, Kootstertille
Kevin Regnerus, Kollumerzwaag

 

Wij bellen jou!Voer hieronder je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!"


maar je kunt ons natuurlijk ook bellen:
Tel: 0511 - 44 77 22