Direct aanmelden?
0511 - 44 77 22

Alle geslaagden in 2011

Eerdere jaren
Klik hier voor de geslaagden van 2011
Klik hier voor de geslaagden van 2012
Klik hier voor de geslaagden van 2013
Klik hier voor de geslaagden van 2014
Klik hier voor de geslaagden van 2015
Klik hier voor de geslaagden van 2016
Klik hier voor de geslaagden van 2017
Klik hier voor de geslaagden van 2018
Klik hier voor de geslaagden van 2019
Klik hier voor de geslaagden van 2020
Klik hier voor de geslaagden van 2021
Klik hier voor de geslaagden van 2022

Categorie B
Hilda van der Veen, Dokkum
Anneke de Bruin, Drogeham
Martinus Koree, Kollumerzwaag
Siebe Lap, Kootstertille
Steven de Haan, Kootstertille
Renske de Vries, Leeuwarden
Gerda van der Meer, Kollum
Wietske Dijkstra, Damwoude
Tjitske Kingsbergen, Zwaagwesteinde
Fardau Dantuma, Buitenpost
Rianne Geertsma, Eastermar
Klaske Hollema, Kollumerzwaag
Margreet van der Meer, Surhuisterveen
Renze Schootstra, Buitenpost
Gerrit van der Horn, Kollumerzwaag
Wietske Boskma, Zwaagwesteinde
Folyanne Antuma, Buitenpost
Elisabeth Oevering, Drachten
Baukje Kuipers, Twijzelerheide
Wijbe Wouda, Zwaagwesteinde
Tjerk Jansma, Bergum
Pieter Wielstra, Kollumerzwaag
Janco Jansen, Kollumerzwaag
Teije Huisman, Twijzel
Grietje de Boer, Zwaagwesteinde
Sjonnie Keuning, Buitenpost
Tjisse de Jong, Twijzelerheide
Heidy Laanstra, Augustinusga
Ruurd Harthoorn, Damwoude
Swen Veenstra, Buitenpost
Ronald Algra, Buitenpost
Bote Jan Boorsma, Zwaagwesteinde
Irene Hofstede, Kollumerzwaag
Eric Veenstra, Twijzel
Thijs van Wingerden, Buitenpost
Daan Smit, Giekerk
Boukje Weistra, Kollumerzwaag
Hanna de Jong, Buitenpost/Leeuwarden
Mark van der Wal, Harkema/Drogeham
Rixt Riemersma, Buitenpost
Freerk van der Boon, Twijzelerheide
Johan van der Zwaag, Twijzel
Sanne Veenstra,Twijzel
Berber Beerda, Kollum
Jolanda Gerding, Kollumerzwaag
Annerieke vd Hoop, Twijzel
Fabian Vellema, Kootstertille
Hanneke Veenstra, Drogeham
Marjan van der Meer, Buitenpost
Marcel Veenstra, Leeuwarden
Gerlof van der Ploeg, Kollumerzwaag
Peter Steffen Storm, Surhuisterveen
Esther van der Zwaag, Kollumerzwaag
Klaske Plantinga, Wouterswoude
Esther Nicolai, Kootstertille
Jitske van der Laan, Leeuwarden
Melissa Faber, Zwaagwesteinde
Ate Wielstra, Damwoude
Jan Willem van der Meulen, Jistrum
Marten Starkenburg, Kollumerzwaag
Isaac Sollie, Jistrum
Catharina Gros, Buitenpost
Tim Sterkenburg, Kollum
Frans Jurgen Berndsen, Buitenpost
Benny Kloostra, Oosternijkerk
Ilse Stoel, Leeuwarden
Willem Oostra, Burum
Pieta Roorda, Rinsumageest
Jie Qin, Leeuwarden
Jolanda Jorritsma,,Dokkum
Janien van der Meulen,,Harkema
Geeske Henstra, Buitenpost
Hilly van der Vegt, Suameer
Hennie van der Heide, Kollumerzwaag
Grytsje de Vries, Buitenpost
Jikke de Boer, Wouterswoude
Tjipke Bosma, Zwaagwesteinde
Dieuwke Hoekstra, Kollumerzwaag
Anne van der Vaart, Kollumerzwaag
Kim Walda, Buitenpost
Vanessa Koman, Opende
Dorinda van der Veen, Zwaagwesteinde
Jelmer Roosma, Buitenpost
Jitty Veenstra, Buitenpost
Annie van der Bij, Buitenpost
Erik Postmus, Drogeham
Theunis Sjoerd Elzinga, Twijzelerheide
Roelof Hoekstra, Gerkesklooster
Wijtze Pilat, Kootstertille
Rouke de Boer, Twijzel
Kris Rauwerda, Gerkesklooster
Pim Schaafsma, Drachten
Sjoerdje Postma, Twijzel
Corne Regnerus, Kollumerzwaag
Stefan Zijlstra, Kollum
Karel van der Wal, Zwaagwesteinde
Agnes Loonstra, Twijzelerheide
Angela van der Ven, Leeuwarden
Bauke de Jong, Zwaagwesteinde
Gauke Postma, Twijzelerheide
Corien Oldenhuis, Buitenpost
Remy Monsma, Leeuwarden
Mark Annema, Kollumerzwaag
Cobie Jildou Huitema, Surhuisterveen
Richard Drewes, Leeuwarden
Oane van der Meulen, Drogeham
Ruben Boekhout, Buitenpost
Johan van der Berg, Kootstertille
Marten Postma, Zwagerbosch
Esther Nauta,   Zwaagwesteinde
Janneke Kempenaar, Kollumerzwaag
Tjipke van der Heide, Zwaagwesteinde
Pieter Postma, Zwaagwesteinde
Anna Wietske Epema, Rinsumageest
Harmen Schaafsma, Wouterswoude
Sanne Veenstra, Wouterswoude
Ybeltje Feenstra, Twijzelerheide
Jacquelien van der Meer, Augustinusga
Medina Gasjimova, Leeuwarden
Sabina Alma, Zwaagwesteinde
Tineke Lourens, Buitenpost
Richard Tichelaar, Twijzel
Sophie Horst, Jistrum
Anita Freie, Buitenpost
Marten Pieter Hoeksma, Drogeham
Marten Huizinga, Finkum

Categorie BE
Friso Hoogsteen, Leeuwarden
Tjerk Luchtenburg, Augustinusga
Jasper Zwarts, Zwaagwesteinde
Feike Slager, Dokkum
Alies Pynacker, Augstbuurt
Rudy Seelt, Leeuwarden
Willem van der Weg, Veenwouden
Ivo Tromp, Roden
Sjoerd Tuinstra, Buitenpost
Trijntje de Boer, Drachten
Patrick Veenstra, Twijzelerheide
Sytse de Vries, Moleneind
Klaaske Bouma, Kootstertille
Nanning Lemstra, Kootstertille
Tseard Hofstra, Wommels
Melle Prins, Kollumerzwaag
Jacob Hamstra, Jistrum
Theo Bloem, Buitenpost
Sjouke Kooistra, Twijzel
Winus Dantuma, Buitenpost
Keimpe Talma, Damwoude
Bartel Meirink, Kollumerpomp
Stefan Debreczeny, Leeuwarden
Meindert Boskma, Zwaagesteinde
Theo Kuipers,Twijzel
Stefan Brouwer, Eastermar
Wieger Henstra, Kollum
Sipke de Bruin, Kollum
Moniek van der Veen, Zwaagwesteinde
Fokke Remmelt de Graaf, Noordbergum
Josephine Zeinstra, Zwaagwesteinde
Tabe Wijbenga, Zwaagwesteinde
Andre Bos, Buitenpost
Louw van der West, Twijzelerheide
Louw Rottine, Zwaagwesteinde
Renze Bruinsma, Engelum
Hans Nonkes, Zwaagwesteinde
Jouke Rottine, Zwaagwesteinde
Ingrid Hoekstra, Kollumerzwaag
Klaas Lautenbach, Kollumerzwaag
Uilco Lemstra, Kootstertille
Bennie Ros, Damwoude
Annabelle Vermeulen, Leeuwarden
Tjerk Jansma Bergum
Pieter Wielstra Kollumerzwaag
Janco Jansen Kollumerzwaag
Teije Huisman Twijzel
Grietje de Boer Zwaagwesteinde
Sjonnie Keuning Buitenpost

Categorie motor
Johanna Noordenburg, Kollumerzwaag
Eberhard Kloosterman, Kollumerzwaag
Reinder Jagersma, Augustinusga
Gooitzen Couperus
Doede Koolstra, Leeuwarden
Guillermo van der Wal, Holwerd
Watze Bijlsma, Kollumerzwaag
Albert Kempenaar,  Kollumerzwaag
Fokke Jan de Haan, Drogeham
Peter van Dekken, Drogeham
Adolf Beets, Kollum
Aaltje Nicolai, Zwaagwesteinde
Carly van der Ploeg, Drachten
Bertus Huisjes, Kollum
Peter Huisjes, Kollum
Johannes Pynacker, Kollum
Jaap van Gelder, Augustinusga

Categorie bromfiets
Janna Rauw, Damwoude
Hielke van der Meer, Twijzelerheide
Wiebren Spoelstra, Warnswerd
Lisa Postma, Britsum
Trijntje van der Wiel, Augustinusga
Coby Atema, Kollumerzwaag
Janine Kooistra,   Surhuisterveen
Irma van Santen,  Augustinusga
Jordi van Dijk,    Buitenpost
Andries van der Sluis,  Zwaagwesteinde
Charlene Alberts,   Zwaagwesteinde
Mark Bruinsma,   Westergeest
Wilma Hiemstra, Zwaagwesteinde
Henryk Piersma, Buitenpost
Johan van der Velde, Kollum
Margriet de Graaf, Twijzelerheide
Vivian Tiemersma, De Valom
Edwin Gorter, Dronrijp
Hylke Mollema, Berlikum
Klaas Kooistra, Kollumerzwaag
Wietse de Vries, Buitenpost
Bartel Nicolaim, Westergeest
Jesse Veenstra, Buitenpost
Gaatze Bosma, Zwaagwesteinde
Berend Schootstra, Buitenpost
Joel Brouwer, Kollum
Tjisse Veenstra, Kollum
Johan Adema,Twijzel
Gerrit Walsma,   Anjum
Halbe Douma,   Opende
Coletha Bruining,   Oostermeer
Chantal Wiersma,  Triemen
Durk Jagersma,  Harkema
Alex Polders, Twijzelerheide
Mijke Adriaansz, Leeuwarden
Jorrit Terpstra, Buitenpost
Kornelis Hoeksma, Harkema
Rudmer Loonstra, Westergeest
Manon Burema, Kollum
Pier Wiersma, Oosternijker
Shanna Droogers, Surhuisterveen
Jacob Bosma, Zwaagwesteinde
Djin Keegstra, Drachten
Irene Zijlstra, Holwerd
Age Vanger, Moddergat
Anita Pander,Harkema
Corrie Bijlsma, Wetergeest
 

Wij bellen jou!Voer hieronder je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!"


maar je kunt ons natuurlijk ook bellen:
Tel: 0511 - 44 77 22