Direct aanmelden?
0511 - 44 77 22

Alle geslaagden in 2015

Eerdere jaren

Klik hier voor de geslaagden van 2011
Klik hier voor de geslaagden van 2012
Klik hier voor de geslaagden van 2013
Klik hier voor de geslaagden van 2014
Klik hier voor de geslaagden van 2015
Klik hier voor de geslaagden van 2016
Klik hier voor de geslaagden van 2017
Klik hier voor de geslaagden van 2018
Klik hier voor de geslaagden van 2019
Klik hier voor de geslaagden van 2020
Klik hier voor de geslaagden van 2021
Klik hier voor de geslaagden van 2022

categorie auto
 • Geartsje Praamstra   de Triemen
 • Arjen Broersma  Driesum
 • Debbie Postma  Kollumerzwaag
 • Robin Pander   De Westereen
 • Anita Postma   Jistrum
 • David Costel    Twijzel
 • Wieneke Offinga   Kollumerzwaag
 • Johannes Brouwer    Dokkum
 • Martin Postma   Kollum
 • Durk de Haan Buitenpost
 • Jelmer Brinkman    Kollumerzwaag
 • Willem Peterson   Zwaagwesteinde
 • Sietske Feenstra   Zwaagwesteinde
 • Gertjan Offinga   Buitenpost
 • Maaike de Boer   Kollumerzwaag
 • Johan de Jager   Twijzelerheide
 • Paul Heeringa    Kollumerzwaag
 • Theunis Weening    Kollum
 • Andries van der Zwaag   Kollumerzwaag
 • Yke Bijlstra   Oudwoude
 • Pieter van der Zwaag   Kollumerzwaag
 • Luud Hietkamp    Kollumerzwaag
 • Jan Siebrant Visser   de Triemen
 • Joukje Stuursma   Buitenpost
 • Margriet Overdijk   Buitenpost
 • Oane de Haan   Westergeest
 • Folkert Jan Hoekstra   Damwoude
 • Samuel la Roi Gerkesklooster
 • Sander Hoekstra    Kollumerzwaag
 • Gerwin Veenstra   Kollum
 • Hendrik van Doezum   Augustinusga
 • Karst de Poel   Harkema
 • Jappie Dijkstra  Buitenpost
 • Margriet Douma   Buitenpost
 • Jacob de Boer   Zwaagwesteinde
 • Anissa Nicolai   Kootstertille
 • Joshua Leemburg   Rinsumageest
 • Reinder de Vries    Veenwouden
 • Ynske Elzinga    Kollum
 • Dirk Klaas van Dellen  Kollumerzwaag
 • Lars Feber    Buitenpost
 • Pieter Jan Kingma   Veenklooster
 • Anne Jan Feenstra    Damwoude
 • Baukje Anna Koree    Kollumerzwaag
 • Chris Kempenaar    Zwaagwesteinde
 • Jeffrey Beulen    Buitenpost
 • Levi van de Water    Kollumerzwaag
 • Keshia Boomsma    Dokkum
 • Claudia de Haan    Buitenpost
 • Susanne Bosma    Kollumerzwaag
 • Jelmer van der Meulen   Zwaagwesteinde
 • Lammert Dijkstra    Kollumerzwaag
 • Tim van der Linden   de Triemen
 • Ymke Riemersma     Buitenpost
 • Sandra Lei         Buitenpost
 • Marten vd Galien  Hantum
 • Anne Wietse Wiersma    Wouterswoude
 • Rienk van der Veer    Buitenpost
 • Marco Vries   Augustinusga
 • Klaske Praamstra    Triemen
 • Robin van Kammen  Kollum
 • Hillemien de Vries    Rinsumageest
 • Moyra Sikkenk    Buitenpost
 • Rudy Kloosterman    Kollumerzwaag
 • Ruben Plantinga    Kollum
 • Gerard Dotinga     Buitenpost
 • Tjitske Elzinga    Harkema
 • Wichard Pander     Buitenpost
 • Jelte de Graaf     Kollumerzwaag
 • Anja Kootstra     Buitenpost


categorie BE
 
 • Alexander Bokma   Leeuwarden
 • Pieter de Beer    Buitenpost
 • Henk Verbunt    Twijzel
 • Harm van der Veen Oudwoude
 • Guido Beerda   Twijzel
 • Gauke Plantinga Stroobos
 • Daniel Bergsma   Kollumerzwaag
 • Bert Lemstra  Westergeest
 • Fedde Wielstra    Damwoude
 • Koos van der Ploeg   Kollumerzwaag
 • Wopke De Vries    Westergeest
 • Thijs Wijtsma
 • Jeroen van Kammen
 • Jan Prins Kollumerzwaag
 • Gerard Raukema Drogeham
 • Gaele Walda   Zwagerbosch
 • Sander Buikema
 • Yfke van der Wal   Zwaagwesteinde
 • Rick Reurink     Kollum
 • Leo de Jong     
 • Hendrik de Vries   Westergeest
 • Rindert van der Land   Twijzelerheide
categorie motor
 • Koos Wiersma  
 • Astrid Wiersma  
categorie bromfiets
 • Hendrik Mozes   Zwaagwesteinde
 • Stefan Eijzenga   Zwagerbosch
 • Oege van Lingen  Twijzelerheide
 • Kevin van Meekeren   Zwagerbosch
 • Christian Kuik   Holwerd
 • Lennard Helder   Triemen
 • Marjon Kooistra  Damwoude
 • Tim Boersma    Birdaard
 • Thomas Rosier  Kollumerzwaag
 • Fenna Heidstra    Veenwouden 
 • Cor Merkus    Zwagerbosch

     
       

     
    
      
      

Wij bellen jou!Voer hieronder je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!"


maar je kunt ons natuurlijk ook bellen:
Tel: 0511 - 44 77 22