Direct aanmelden?
0511 - 44 77 22

Alle geslaagden in 2014

Eerdere jaren

Klik hier voor de geslaagden van 2011
Klik hier voor de geslaagden van 2012
Klik hier voor de geslaagden van 2013
Klik hier voor de geslaagden van 2014
Klik hier voor de geslaagden van 2015
Klik hier voor de geslaagden van 2016
Klik hier voor de geslaagden van 2017
Klik hier voor de geslaagden van 2018
Klik hier voor de geslaagden van 2019
Klik hier voor de geslaagden van 2020
Klik hier voor de geslaagden van 2021
Klik hier voor de geslaagden van 2022

categorie B
Dylan Hiemstra    Buitenpost
Melissa Luitwieler  Buitenpost
Rudmer Sijens   Augustinusga
Jelte van der Ploeg   De Westereen
Jacco Broersma  Kollumerzwaag
Jordi van Dijk  Buitenpost
Gert Jan de Boer  Kollum
Harriette Lammerts  Buitenpost
Fokje Bosma  Kootstertille
Cornelia Renes  Buitenpost
Mart Faber  Buitenpost
Erica Bosma   Kollumerzwaag
Dourenz Algra   Buitenpost
Marc Lourens   Buitenpost
Maaike Bourgonje   Kollumerzwaag
Sanne Douma  Buitenpost
Peter Oldenhuis   Buitenpost
Diemer Wiegersma    Rinsumageest
Maaike Hiemstra   Twijzelerheide/Harlingen
Erwin Kooistra   Surhuisterveen
Gerard Reitsma  Twijzel
Wendy Dijkstra   Oudwoude
Wieke Bijlsma  Twijzelerheide
Robert Poortinga  Damwoude
Kees Heins  Twijzel
Mick Niekerk   Gerkesklooster
Raymond Heins  Kootstertille
Dieuwke Hamstra Drogeham
Lutske Weening   Twijzelerheide
Douwe van der Steen  Buitenpost
Marten Rottine  Twijzelerheide
Jelmer Hiemstra Kollumerzwaag
Linda de Jong  Kollumerzwaag
Gerlof de Bruin  Oudwoude
Baukje Hoekstra   Kollumerzwaag
Inge Roorda  Rinsumageest
Gerard Rekker, Drogeham
Gerwin van der Wal, Buitenpost
Sannie van der Horst Buitenpost
Joost Elzinga, Kootstertille
Gosse van Assen, Kollumerzwaag
Esther de Bruin, Buitenpost
Ted Baas, Harkema
Jelmer Bloem, Kollumerzwaag
Marten Jan Krook, Kollumerzwaag
Danielle Koster, Twijzelerheide
Renze Veenstra, Kollumerzwaag
Sandra Lourens, Buitenpost
Django Bruinink, Kollumerzwaag
Johanna de Boer, Kollumerzwaag
Margaretha van der Wal, Veenklooster
Catharina van der Galien, Kootstertille
Sieta Ludema, Buitenpost
Donna de Boer, Kootstertille
Martha Rosier, Kollumerzwaag
Tineke Luimstra, Kollumerzwaag
Tessa Faber, Drogeham
Anouk Wouda, Surhuisterveen
Michiel Meindertsma, Kootstertille
Anne Esther Tigchelaar, Twijzel
Herre Epema, Rinsumageest
Wietske Posthuma, Zwaagwesteinde
Irene de Vries, Kollumerzwaag
Wijtske Kuipers, Twijzelerheide
Frouke de Hoek, Buitenpost
Sijtze Bruining, Buitenpost
Arjen Pander, Buitenpost
Durk van Assen, Zwagerbosch
Jessica Horinga ,Triemen
Tim Tamsma, Buitenpost
Elize Elzinga, Triemen
Gerben Jelle Kazemier, Buitenpost
Ynze Dijkstra, Buitenpost
Jelmer Dijkstra, Ferwert
Foeke Kerkstra, Rinsumageest
Coletha Bruining, Jistrum
Folkert Miedema, Buitenpost
Manon Burema, Kollum
Margriet Bijlstra, Kollumerzwaag
Maartje vd Drift, Zwaagwesteinde
Fenna Zijlstra, Bergum
Dorin van Balen, Kollumerzwaag
Douwina Kazemier, Buitenpost
Johan Starkenburg, Kollumerzwaag
Anita Visser, Zwaagwesteinde
Wisse Klaas Radema, Jistrum
Elisabeth de Groot, Buitenpost
Anneke Santema, Zwaagwesteinde
Haiko de Vries, Rinsumageest
Loes Damsma, Ryperkerk
Janco Venema, Buitenpost
Joran Olijve, Buitenpost
Coby Atema, Kollumerzwaag
Aukje Dijkstra, Zwaagwesteinde
Dirk Gros, Buitenpost
Egbert Veenstra, Zwaagwesteinde
Jorn Sibma, Twijzel

Categorie Motor
Jeanine Meter  Kollumerzwaag
Jort Faber   Buitenpost

Categorie BE
Sander Smedema 
Tjerk Bove  Twijzel
Sita Broersma  Kollumerzwaag
Gosse Hoekstra   Driesum
Hendrik Bakker   Zwagerbosch
Freddy Kempenaar  Kollum
Maurits Nauta   Rinsumageest
Taeke de Jong  
Bram van der Veen Kootstertille
Hart de Haan, Twijzel
Jelle Jan Reitsma, Driesum
Marten Stelpstra   Buitenpost
Rixt Botma  Oudwoude
Ytsje Cnossen  de Valom
Jan Auke de Boer   de Westereen
Harmen Schreiber  Engwierum
Jaap Elzinga, Kollumerzwaag
Gerard Gjaltema, Surhuizum
Dieuwke Hoekstra, Kollumerzwaag
Sietze Koster, Kollum
Rolf Dijkstra, Drogeham
Jacob Hogenberg, Terschelling
Teye Huisma, Twijzel
Mark Dijkstra , Zwaagwesteinde
Harm Jan Kingma , Veenklooster
Henk Nicolai , Twijzelerheide
Steven Bosgraaf, 
Meint Mulder, Kollumerzwaag
Foekje Reitsma , Triemen


Categorie bromfiets
Wessel Liemburg   Leeuwarden
Danielle Zwaagstra  Kollum
Gooitzen Hollema  Kollumerzwaag
Francien de Jong  Sexbierum
Claudia Kuik Holwerd
Yke Bijlstra Oudwoude
Arno Wilming Waskemeer
Wieger Jellema Kollumerzwaag
Ronald Schouten, Waaxens
Jaap Bijlstra, Triemen
Sita Kooistra, Westergeest
Jeroen Holman, Kloosterburen
 

Wij bellen jou!Voer hieronder je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!"


maar je kunt ons natuurlijk ook bellen:
Tel: 0511 - 44 77 22