Maatregelen autorijlessen tijdens Coronacrisis

Direct aanmelden? 0511 - 44 77 22

GESLAAGDEN
WETEN WAAROM!
0511-44 77 22

Maatregelen autorijlessen tijdens Coronacrisis

5.3 Maatregelen rijschoolhouders
Check vooraf: De rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt
vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen
klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs
de volgende 2 controlevragen te worden gesteld:

I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

De instructeur dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier
beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

5.3.2 Personenauto (rijbewijs B(E)

 • In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Aanbevolen wordt om lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.
 • Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na  elke leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen. Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zowel mogelijk gesloten te laten. Het kan zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend.
 • Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;
 • Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken, etc.
 • In het geval van een Taxi moet aanvullend een scherm worden geplaatst tussen de voor- en achterbank, dat voldoet aan de door het CBR gestelde eisen, tussen de bestuurder en de passagiersstoel. Zie protocol taxi en Corona-patiënten vervoer
 • Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van het bedrijf moet worden uitgevoerd.
 • Geef medewerkers de instructie dat zij klanten/bezoeker moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 • Instructies en maatregelen ook in het lesvoertuig zichtbaar aangeven.
 • Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

5.3.3 Motor- en bromfietslessen (rijbewijs A(M))
 • Bij het geven van motor- en bromfietslessen delen rijinstructeur en leerling geen krappe ruimte.
 • Anders dan voorheen moeten leerlingen hun eigen helmen, handschoenen en kleding meenemen.
 • Communicatieset en bedieningsmiddelen van het lesvoertuig dienen voor en na elke rijles te worden door de instructeur gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
 • Gebruik van eigen oortjes door de leerling wordt aanbevolen.
 • Activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats.
 • Vermijd onderling contact en houd tenminste 1,5 m onderlinge afstand. Bij het geven van uitleg en beantwoorden van vragen dient altijd een minimale afstand van 1,5 meter te worden aangehouden.
 • Bij het geven van instructie binnen de 1,5 meter en waarbij het voertuig van de leerling dient te worden aangeraakt, wordt aanbevolen om motor- of in ieder geval wegwerphandschoenen te dragen.
 • Instructeurs mogen geen leerlingen achterop nemen en instructeur mag niet achterop plaatsnemen bij leerling (eventueel moet de leerling op eigen gelegenheid naar het  oefenterrein komen en daar pas met de motorrijles beginnen).
 • Geef medewerkers een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van het bedrijf moet worden uitgevoerd.
 • Geef medewerkers de instructie dat zij klanten/bezoeker moeten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
 • Instructies en maatregelen worden voorafgaand aan de les met de leerling nogmaals doorgenomen. Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.
 
6.2.8 Examen bij het CBR
 • Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuisblijven bij ziekteverschijnselen, handen desinfecteren e.d.)
 • Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, folie) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard, folie, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel).
 • Zorg voor een bak/zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.
 • De rij-instructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.
 • Van belang is dat tijdens het motorexamen AVD (deelneming) de opleider aanwezig is in de volgauto van de examinator. Dit heeft op dit moment een verplicht karakter. Dat betekent tevens dat de eisen aan het volgvoertuig moeten voldoen aan de hygiëne-eisen (analoog aan B). Afhankelijk van de adviezen van TNO kan het nodig zijn om een andere aanpak voor het volgen te introduceren. CBR onderzoekt hiertoe de mogelijkheden op dit moment.
 • Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. De rijinstructeur zet de telefoon op mute.
 • Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in.
 • Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur. Soms is ook een toezichthouder in het pand aanwezig.
 • Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden.
 • Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat.
 • Er zijn looproutes aangebracht.
 • De examenkandidaat moet ter plekke zijn ID-bewijs desinfecteren voordat hij dit aan de examinator geeft.
 • Bij bromfietsexamens desinfecteert de examenkandidaat de oordopjes voordat hij deze terug geeft aan de examinator.
 • Bij theorie-examens desinfecteert de examenkandidaat voor gebruik het touchscreen van de aanmeldzuil.

Actie

Zeer succesvol, daarom verlengd tot en met 31-01-2022

Actie van de maand
 

Meld je aan voor de actie van de maand!

Klik hier voor het filmpje over de TTT

Klik hier voor meer informatie over de 1 dag theorie
 

Wij bellen jou!


Voer hieronder je gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!"


maar je kunt ons natuurlijk ook bellen:
Tel: 0511 - 44 77 22

Beoordeling door klanten: /10 beoordelingen